Wyjątkowość człowieka

według Dr. David Menton
Dostępne również w English

Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju stwierdza, że Bóg celowo stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Jezus Chrystus ponownie oświadcza, że pierwsza ludzka para została stworzona „na początku”, a nie powstała od małpy. Pomimo niektórych podobieństw anatomicznych między wszystkimi ssakami, łatwo jest wyróżnić wśród nich człowieka.

„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.” Rdz 1,27

Być może najbardziej obraźliwą dla chrześcijan wierzących Słowu Bożemu cechą ewolucjonizmu jest to, że człowiek w trakcie naturalnego procesu ewoluował od małpy. Co więcej, zgodnie z ewolucyjnym punktem widzenia, człowiek nie był ostatecznym celem ewolucji, był tylko jedną z ewentualności. Ta teza stoi w zdumiewającym kontraście z biblijną deklaracją, że człowiek został stworzony celowo na obraz i podobieństwo Boga.

Human Skull vs. Ape Skull

CZASZKA CZŁOWIEKA vs CZASZKA MAŁPY. Łatwo rozpoznać czaszkę człowieka, jeśli spojrzymy na nią z boku. Czaszka człowieka ma pionową twarz z odstającymi kośćmi nosowymi (gdzie możemy umieścić nasze okulary), a czaszka małpy ma pochyłą twarz z płaskimi kośćmi nosowymi.

W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju trójjedyny Bóg mówi: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (Rdz 1,26–27). A zatem zamiast koncepcji mówiącej o tym, że człowiek jest ewolucyjnym potomkiem zwierząt, widzimy, że to człowiek otrzymał władzę nad zwierzętami. Jezus zwraca naszą uwagę na drugi rozdział Księgi Rodzaju, mówiąc „Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem” (Mt 19,4–5).

Ponieważ Bóg nie stworzył żadnego „małpoczłowieka”, nie powinno dziwić, że stosunkowo łatwo jest odróżnić człowieka od małpy, tak samo jak łatwo odróżnić skamieniałość od istoty żyjącej. Z uwagi na podstawowe anatomiczne podobieństwa wszystkich ssaków nawet dziecko może rozpoznać różnice pomiędzy czaszką małpy a czaszką człowieka. (Na przykład jeśli spojrzy się na czaszkę z boku, okaże się, że czaszka człowieka ma pionową twarz z odstającymi kośćmi nosowymi [gdzie możemy umieścić nasze okulary], a czaszka małpy ma pochyłą twarz z płaskimi kośćmi nosowymi.)

Lecz to nie biologiczne różnice (anatomiczne lub fizjologiczne) są tymi, które zdecydowanie odróżniają człowieka od zwierząt. To bardziej umysł i dusza oraz dana nam przez Boga możliwość komunikowania się ze swoim Stwórcą odróżniają nas od zwierząt. Jedynie człowiek jest zaproszony do tego, aby razem z Apostołem Pawłem ogłosić: „Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego” (Rz 1,16).

Artykuł pierwotnie został opublikowany w magazynie “Answers®” pod tytułem “10 Basics every creationist must know” [Answers: Building a Practical Worldview, vol. 5, no. 2 (Apr.-Jun. 2010)]. Prawa autorskie należą do Answers in Genesis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł został przedrukowany za zgodą Answers in Genesis. Answers® i Answers in Genesis® są zarejestrowanymi znakami towarowami i należą do Answers in Genesis, Inc. Więcej informacji na temat Answers in Genesis można znaleźć na stronach internetowych AnswersinGenesis. org, CreationMuseum.org oraz ArkEncounter.com.

Help Translate

Please help us provide more material in Polish.

Help Translate

Visit our English website.