Jedna rasa

według Dr. Georgia Purdom
Dostępne również w English

Rodziny rozrzucone z Babel miały ze sobą różne kombinacje genów. Ich fizyczne różnice były jednak trywialne. Wszyscy posiadamy ten sam podstawowy brązowy pigment i wszyscy należymy do jednej rasy – rasy ludzkiej – potomków Adama.

Oglądałeś kiedyś ludzi w centrum handlowym i zauważyłeś, jak dziwnie wyglądali? Tak wiele kształtów, kolorów i rozmiarów! Na zdjęciach rodzinnych z moją adoptowaną córką z Chin łatwo zauważyć niektóre z tych różnic. Nie są duże, ale jednak widzialne. Moja córka powie ci, że moje oczy są bardziej okrągłe niż jej, a moja skóra jaśniejsza. Jeśli wszyscy ludzie są potomkami Adama i Ewy (Rdz 3,20; 1Kor 15,45), dlaczego wyglądamy tak różnie?

Biblia dostarcza nam odpowiedzi. Mimo że Adam i Ewa często ukazywani są jak blondyni o jasnej skórze, nie było to zbyt prawdopodobne. Jeśli wszystkie odcienie skóry zostały uzyskane z jednej pary, prawdopodobnie ich skóra miała brązowy odcień. Jeśli Adam i Ewa posiadali mieszaninę genów odpowiadających za ciemną i jasną skórę, ich potomkowie mogli mieć szeroki zakres kolorów skóry, od bardzo jasnego do bardzo ciemnego, z większością ludzi gdzieś pomiędzy (tak jak w dzisiejszym świecie). Adam i Ewa mieli prawdopodobnie także zróżnicowane geny dla kształtu oka i innych charakterystycznych cech.

W miarę jak ludzie migrowali z Babel, grupy zostały odizolowane od innych i prawdopodobnie zawierały małżeństwa tylko w zakresach grup językowych. Każda grupa posiadała zestaw fizycznych cech określonych przez geny. W kolejnych pokoleniach niektóre cechy zaczynały dominować z powodu małej puli genowej. Z czasem różne grupy ludzi wykazywały wyjątkowe cechy fizyczne. Na przykład Azjaci mają zwykle oczy w kształcie migdałów, ciemne włosy i lekko brązową skórę, a Europejczycy okrągłe oczy i jasne włosy oraz skórę.

From One, Many

Z JEDNEGO WIELE. Wszyscy ludzie na Ziemi są potomkami plemienia Noego, które rozproszyło się z Babel. „Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi” (Rdz 11,9).

Termin „rasa” jest często wykorzystywany do określenia ludzi tylko na podstawie cech fizycznych. Według teorii ewolucji, te tzw. rasy są potomkami różnych przodków rozdzielonych w przestrzeni i czasie. Jednak na podstawie historii biblijnej wiemy, że ten termin nie może być właściwy. Wszyscy jesteśmy tej samej rasy („jednej krwi” Dz 17,26) i rasa ludzka ma wspólnych przodków – Adama i Ewę.

Kiedy stoimy na Bożym Słowie, możemy właściwie zrozumieć jedność i zróżnicowanie rasy ludzkiej.

Artykuł pierwotnie został opublikowany w magazynie “Answers®” pod tytułem “10 Basics every creationist must know” [Answers: Building a Practical Worldview, vol. 5, no. 2 (Apr.-Jun. 2010)]. Prawa autorskie należą do Answers in Genesis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł został przedrukowany za zgodą Answers in Genesis. Answers® i Answers in Genesis® są zarejestrowanymi znakami towarowami i należą do Answers in Genesis, Inc. Więcej informacji na temat Answers in Genesis można znaleźć na stronach internetowych AnswersinGenesis. org, CreationMuseum.org oraz ArkEncounter.com.

Help Translate

Please help us provide more material in Polish.

Help Translate

Visit our English website.