Dobra Nowina

według Mike Riddle
Dostępne również w English

Chrześcijanie, którzy przyjmują historię przedstawioną w Biblii, mają odpowiedzi na problem życia. Stworzyciel naszego świata, kiedyś idealnego, obiecał zostać naszym Zbawcą. Urodzony w plemieniu Abrahama Jezus umarł, aby zaoferować życie każdemu, kto mu zaufa.

Punkt zwrotny w historii nastąpił, kiedy Bóg powiedział do Abrahama: „będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (Rdz 12,3). Bóg obiecał Abrahamowi, że w nim wszystkie narody ziemi zostaną błogosławione.

Skutkiem tego jest dzieło Mesjasza, obiecanego potomka Abrahama. Przeżył on idealne życie, umarł na krzyżu za nasze grzechy i powstał znowu, oferując życie każdemu, kto w niego wierzy (1Kor 15,1–4).

Ta Ewangelia musi być dla każdego chrześcijanina głównym punktem ewangelizacji. Ostatecznym celem ewangelizacji nie jest wygrywanie debat, ale propagowanie Ewangelii.

Tak jak jest powiedziane w testamencie wiary Answers in Genesis: „Naukowe aspekty stworzenia są ważne, ale ich waga jest mniejsza niż proklamowanie Jezusa Chrystusa jako Suwerena, Stwórcy, Odkupiciela i Sędziego”.

Chrześcijanie mogą używać argumentów, by pomóc zniszczyć „twierdze” (2Kor 10,4), ale ostateczny wynik musi wypełnić pustkę prawdą, która prowadzi do zbawienia. Sama znajomość faktów nikogo nie uratuje. Moc nie tkwi w rozumowaniu żadnej osoby, ale w Słowie Boga i wysiłku Chrystusa. Jezus jest prawdą, drogą i życiem (J 14,6). Żadne inne imię, żadna ilość perswazji czy elokwencji nie może być dla nikogo ratunkiem.

Wszystkie skarby mądrości i wiedzy znajdują się w Chrystusie (Kol 2,3).

Chrześcijanie zawsze mają udzielać odpowiedzi (1P 3,15). Odpowiedzi na pytania mogą pokazać istotność Biblii, zachęcić do zaufania Bożemu Słowu i wzmocnić wiernych, ale są tylko krokiem na drodze niesienia Ewangelii zagubionym.

Chrześcijanie muszą odpowiednio używać słów Boga (2Tm 2,15). Nie powinniśmy odczuwać wstydu przy niesieniu Ewangelii, nieważne jak wielkimi intelektualistami bądź antybiblijnymi ludźmi mogą się wydawać.

Nigdy nie zapominajcie – Ewangelia zaczyna się w Księdze Rodzaju!

Artykuł pierwotnie został opublikowany w magazynie “Answers®” pod tytułem “10 Basics every creationist must know” [Answers: Building a Practical Worldview, vol. 5, no. 2 (Apr.-Jun. 2010)]. Prawa autorskie należą do Answers in Genesis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł został przedrukowany za zgodą Answers in Genesis. Answers® i Answers in Genesis® są zarejestrowanymi znakami towarowami i należą do Answers in Genesis, Inc. Więcej informacji na temat Answers in Genesis można znaleźć na stronach internetowych AnswersinGenesis. org, CreationMuseum.org oraz ArkEncounter.com.

Help Translate

Please help us provide more material in Polish.

Help Translate

Visit our English website.