Radiometryczna metoda datowania

według Dr. Georgia Purdom
Dostępne również w English
Share:

Czy datowanie radiometryczne pokazuje, że skały mają miliony lat? Nie! Ta metoda datowania wykorzystuje wiedzę na temat zawartości pierwotnej skały i współczynnika rozpadu w przeszłości. Ponieważ Biblia od tysięcy lat jasno wypowiada się na temat wieku Ziemi, popularne w kręgach świeckich przypuszczenia są nieprawidłowe.

Boże Słowo bezbłędnie uczy młodą Ziemię i Wszechświat („niebiosa”). Bóg zabezpieczył dokładny zapis i ochronę naocznego sprawozdania historii świata, którą Jezus Chrystus potwierdził wielokrotnie podczas swojej ziemskiej służby.

Bóg bardzo zatroszczył się o to, aby umieścić w Piśmie Świętym niezbędne chronologiczne szczegóły dotyczące stworzenia świata w ciągu sześciu dni, jak również nienaruszoną genealogię człowieka od Adama do Jezusa. Dzięki temu nie mamy wątpliwości, że ziemia ma jedynie około sześciu tysięcy lat.

Nie zgadzając się z Pismem Świętym, wielu geologów twierdzi, że radiometryczny „zegar” skał wskazuje, iż mają one miliony lat. Jednakże aby odczytać prawidłowo jakikolwiek zegar, musimy wiedzieć, w jakim momencie zegar został nastawiony. Jeśli tego nie wiemy, to nasze myślenie podobne jest do założenia, że piasek w klepsydrze od początku był umieszczony w górnej części. Z racji tego, że geolodzy nie byli obecni w momencie tworzenia Ziemi i formowania się pokrywy skalnej, nie mogą oni wiedzieć, kiedy zegar radiometryczny zaczął tykać.

„Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.” Rdz 2,1–2

Co więcej, musimy mieć pewność, że zegar tyka tym samym tempem od początku aż do chwili obecnej. Żadni geologowie nie obserwowali zegara radiometrycznego przez miliony lat, aby wykazać, że tempo rozkładu radioaktywnego zawsze było takie samo jak dzisiaj. Na przekór temu obecnie posiadamy nieskazitelne dowody na to, że tempo rozkładu radioaktywnego w pewnych okresach naszej historii gwałtownie przyspieszało. Działo się tak na przykład podczas globalnej katastrofy, jaką był opisany w Księdze Rodzaju potop. Bóg jest poza czasem, który stworzył. Dzięki temu, że On sam powiedział nam, kiedy wszystko stworzył, wiemy dziś, jak stary jest Wszechświat. A zatem my, skończone w swym myśleniu istoty ludzkie, powinniśmy bez strachu przyjąć Boże świadectwo o młodej ziemi, opierając się na Jego nieomylnym Słowie.

Błędne założenia, błędne daty

Wrong Assumptions

Kiedy naukowcy określają wiek skał, nie obserwują tak naprawdę zmian zachodzących w atomach. Dokonują pomiaru produktu zmian, jakie ich zdaniem zaszły w przeszłości. Co jednak, jeśli naukowcy mylą się w swoich założeniach?

Założenie 1: Pierwotna ilość niestabilnych atomów w skałach nie jest znana. Naukowcy są w stanie zmierzyć jedynie to, ile niestabilnych i stabilnych atomów znajduje się w skale w chwili obecnej.

Założenie 2: Naukowcy nie wiedzą, jak szybko niestabilne atomy rozpadały się w przeszłości. Dlatego zazwyczaj zakładają, że atomy rozkładają się tak wolno jak obecnie.

U = atomy niestabilne (uran)

Pb = atomy stabilne (ołów)

Artykuł pierwotnie został opublikowany w magazynie “Answers®” pod tytułem “10 Basics every creationist must know” [Answers: Building a Practical Worldview, vol. 5, no. 2 (Apr.-Jun. 2010)]. Prawa autorskie należą do Answers in Genesis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł został przedrukowany za zgodą Answers in Genesis. Answers® i Answers in Genesis® są zarejestrowanymi znakami towarowami i należą do Answers in Genesis, Inc. Więcej informacji na temat Answers in Genesis można znaleźć na stronach internetowych AnswersinGenesis. org, CreationMuseum.org oraz ArkEncounter.com.

Help Translate

Please help us provide more material in Polish.

Help Translate

Visit our English website.