Cierpienie i śmierć

według Dr. Tommy Mitchell
Dostępne również w English

Jeśli Bóg jest tak dobry, dlaczego świat wypełniony jest cierpieniem i śmiercią? Odpowiedź jest jasno opisana w Księdze Rodzaju 1–3. Bóg stworzył „bardzo dobry” świat, ale bunt Adama przyniósł na niego klątwę i śmierć. Choroby i śmierć odbite w skamielinach są śladami tej klątwy.

Dlaczego ludzie cierpią? Dlaczego umierają? Czyż nasz świat nie jest okropny?

Te pytania są problemem nie tylko niewierzących, ale również wierzących. Jednak tak jak z innymi pytaniami, nie powinniśmy się wstydzić pozostania przy autorytecie Bożego Słowa, by zrozumieć cierpienie i śmierć.

Death Before Adam?

ŚMIERĆ PRZED ADAMEM? Jeśli stworzenia żyły miliony lat przed stworzeniem Ogrodu Eden, cierpienie i śmierć istniały zanim grzech zrujnował stworzenie. Ich pozostałości byłyby nawet pogrzebane pod stopami Adama. Ale tak nie było! Stworzenie Boga było „bardzo dobre”, a grzech tłumaczy okropieństwa naszego świata.

To pytanie nie jest tak trudne jak mogłoby się wydawać. Musimy jedynie otworzyć Biblię i przeczytać pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju, by znaleźć odpowiedź. Tu przedstawiony nam jest początek rzeczy – Bóg stworzył wszystko w sześć zwykłych dni. Czytamy o idealnym stworzeniu, w którym nie ma śmierci, Bóg spojrzał na nie i nazwał je „bardzo dobrym” (Rdz 1,31).

Więc skąd wzięła się śmierć?

Śmierć nadeszła jako bezpośredni skutek nieposłuszeństwa Adama. Księga Rodzaju 2,17 mówi nam: „ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”. Adam więc znał konsekwencje swoich działań. Kiedy wziął owoc i zjadł go, śmierć pojawiła się w idealnym stworzeniu Boga. „Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie” (1Kor 15,21).

“Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! (…) bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.” Rdz 3,17–19

Nasz świat jest zepsuty, nękany przez śmierć i cierpienie. Musimy rozumieć, że to nasz grzech wprowadził zepsucie do idealnego stworzenia. Cierpienie na świecie jest winą Adama, konsekwencją nieposłuszeństwa wobec świętego Boga. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ponieważ wszyscy jesteśmy potomkami grzeszników i tak jak oni buntujemy się przeciwko Jego Słowu (Rz 5,12). Nikt nie jest niewinny. Jako rezultat grzechu „całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd” (Rz 8,22).

Dobre wieści są takie, że Ostatni Adam – Jezus Chrystus zszedł na ziemię, by przyjąć karę za nasze grzechy i zostać przybitym do krzyża. Pokonał śmierć zmartwychwstaniem. Płacąc za nas krwią, dał nam możliwość spędzenia wieczności w niebie razem z Nim. Oprócz tego obiecał tym, którzy mu zawierzą, że w przyszłości nie będzie już śmierci, łez ani cierpienia.

Idealny świat będzie wtedy odtworzony.

Artykuł pierwotnie został opublikowany w magazynie “Answers®” pod tytułem “10 Basics every creationist must know” [Answers: Building a Practical Worldview, vol. 5, no. 2 (Apr.-Jun. 2010)]. Prawa autorskie należą do Answers in Genesis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł został przedrukowany za zgodą Answers in Genesis. Answers® i Answers in Genesis® są zarejestrowanymi znakami towarowami i należą do Answers in Genesis, Inc. Więcej informacji na temat Answers in Genesis można znaleźć na stronach internetowych AnswersinGenesis. org, CreationMuseum.org oraz ArkEncounter.com.

Help Translate

Please help us provide more material in Polish.

Help Translate

Visit our English website.