Sześć do słownych dni

według Dr. Terry Mortenson
Dostępne również w English

W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju słowo „dzień” jest używane w odniesieniu do sześciu 24-godzinnych dni. Za każdym razem słowo „dzień” pojawia się razem ze słowami „wieczór i poranek” lub z liczebnikiem, np. „szósty dzień” i nawiązuje do 24-godzinnego dnia. Czy Bóg stworzył cały wszechświat, łącznie z roślinami, zwierzętami i pierwszymi ludźmi (Adamem i Ewą) w ciągu sześciu 24-godzinnych dni? A może proces stworzenia trwał miliony lat?

Odpowiadając na to pytanie, powinniśmy pamiętać, że pierwszymi czytelnikami Księgi Rodzaju nie byli naukowcy ani hebrajscy uczeni. Byli to raczej dawni niewolnicy, w większości niewykształceni, podążający do Ziemi Obiecanej. Ojcowie mieli za zadanie nauczać dzieci (Pwt 6,1–7), a to oznacza, że język hebrajski w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju musiał być zrozumiały dla zwykłych ludzi, nawet dla dzieci.

Jeśli spojrzymy uważnie na rozdział 1. Księgi Rodzaju, wyraźnie zauważymy, że zarówno w hebrajskiej wersji językowej, jak i w angielskiej mowa o tym, że Bóg stworzył wszystko w trakcie sześciu dosłownych (24-godzinnych) dni. Na początku zostało powiedziane, że Bóg stworzył ziemię w ciemności. Następnie Bóg stworzył światłość. Wtedy to Bóg nazwał światłość „dniem”, a ciemność nazwał „nocą”. Następnie Bóg powiedział (w oryginale hebrajskim): „i to był wieczór i poranek, dzień pierwszy”. Bóg powtórzył to samo stwierdzenie pod koniec drugiego dnia i powtarzał codziennie aż do dnia szóstego.

We wszystkich pozostałych miejscach Starego Testamentu, gdy pojawia się hebrajskie słowo oznaczające dzień ( וים ,ֹ yom), to pojawia się ono w połączeniu ze słowami „wieczór” lub „poranek” albo jest modyfikowane za pomocą liczby (np. dzień szósty lub pięć dni). Jednak w każdym przypadku oznacza 24-godzinny dzień.

W czwartym dniu Bóg w jeszcze większym stopniu pokazuje, że mowa o dosłownych dniach, ponieważ słońce, księżyc i gwiazdy stworzył po to, abyśmy mogli nazywać czas: dosłowne lata, dosłowne pory roku oraz dosłowne dni.

Następnie w Księdze Wyjścia 20,8–11 Bóg nakazuje Izraelitom, aby pracowali przez sześć dosłownych dni, a odpoczęli dnia siódmego, ponieważ On sam stwarzał świat przez sześć „dni” (wykorzystano tu to samo hebrajskie słowo).

Co więcej, Jezus i nowotestamentowi apostołowie odczytywali Księgę Rodzaju 1–11 jako dosłowną relację historyczną. Są to dodatkowe dowody na to, że Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni1.

Nie ma biblijnych ani naukowych powodów, abyśmy byli zawstydzeni wiarą w to, że Bóg stworzył świat w sześć dni. Bóg powiedział wyraźnie i zgodnie z prawdą. Czy bardziej wierzysz Jego Słowu, czy może aroganckim twierdzeniom grzesznego człowieka?

Artykuł pierwotnie został opublikowany w magazynie “Answers®” pod tytułem “10 Basics every creationist must know” [Answers: Building a Practical Worldview, vol. 5, no. 2 (Apr.-Jun. 2010)]. Prawa autorskie należą do Answers in Genesis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł został przedrukowany za zgodą Answers in Genesis. Answers® i Answers in Genesis® są zarejestrowanymi znakami towarowami i należą do Answers in Genesis, Inc. Więcej informacji na temat Answers in Genesis można znaleźć na stronach internetowych AnswersinGenesis. org, CreationMuseum.org oraz ArkEncounter.com.

Footnotes

  1. Patrz: Terry Mortenson, Thane H. Ury (red.), “Coming to Grips with Genesis” (Green Forest, Arkansas: Master Books, 2008).

Help Translate

Please help us provide more material in Polish.

Help Translate

Visit our English website.