Formål

Share:

Mål: At støtte kirken i at opfylde sin mission.

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: 'Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.' (Matt. 28:18-20)

Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. (Ef. 4:11-12)

Mission: At bringe omvendelse ved at genoprette vor tros fundament som det er indeholdt i 1. Mosebog.

Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige? (Salme 11:3)
Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges, du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, som tætner revner, den, som gør det nedrevne beboeligt. (Esajas 58:12)

Strategisk Plan: At give de svar fra 1. Mosebog som gør Jesus Kristus, vor skaber og forløser, relevant for kirken i dag.

Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt. (Joh. Åb. 4:11)
Og de sang en ny sang: Du er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. (Joh. Åb 5:9)

Help Translate

Please help us provide more material in Danish.

Help Translate

Visit our English website.