De gode nyheder

Answers in Genesis ønsker at give Gud æren som Skaberen, og at bekræfte sandheden af Bibelens ord om menneskets og verdens virkelige oprindelse og historie.

En del af denne historie er at Adams oprør imod Guds bud bragte død, lidelse og adskillelse fra Gud ind i verden. Vi kan se resultatet af dette overalt. Alle Adams efterkommere er syndige fra undfangelsen (Salme 51:7) og har også selv taget del i oprøret (synden). Derfor kan de ikke leve sammen med en hellig Gud, men er dømt til adskillelse fra Gud. Bibelen siger at alle har syndet, og har mistet herligheden fra Gud (Rom. 3:23) og at alle derfor er dømt til ‘evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt.’ (2. Thess. 1:9).

Men det gode er, at Gud har gjort noget ved det. ’For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv’ (Joh. 3:16)

Jesus Kristus, Skaberen, led den straf der tilkom menneskeslægten, nemlig død og adskillelse fra Gud, selv om han var uden synd. Han gjorde dette for at opfylde hans Fars hellige og retfærdige dom. Jesus var det fuldkomne offer. Han døde på et kors, men på den tredje dag opstod han igen, og overvandt døden, således at alle der tror på ham, angrer deres synd og stoler på ham (frem for deres egen fortjeneste), kan komme tilbage til Gud og leve evigt sammen med deres skaber.

Derfor: ’Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn’ (Joh. 3:18). Bibelen siger også, ’Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.’ (1. Joh. 1:9).

Hvilken vidunderlig frelser — og hvilken vidunderlig frelse i Kristus vor skaber.

Hvis du vil vide mere om hvad Bibelen siger om hvordan du kan få evigt liv, så skriv eller ring til det nærmeste Answers in Genesis kontor. Klik her for en oversigt over vore internationale kontorer.

Help Translate

Please help us provide more material in Danish.

Help Translate

Visit our English website.