Răspunsuri din Genesa

Share:

  • 17 Noiembrie 2015

    Când creștinii afirmă că Dumnezeul Bibliei a creat Universul, unii vor pune o întrebare care pare a fi logică: Dar cine L-a creat pe Dumnezeu?

Help Translate

Please help us provide more material in Romanian.

Help Translate

Visit our English website.