Ανακαλύψτε

Ανακαλύψτε πως μπορείτε να έχετε αιώνια ζωή με τον Δημιουργό του Σύμπαντος!

Πιθανόν να έχετε αντιληφθή γιά πρώτη φορά οτι η Βίβλος είναι πραγματικά η γραπτή αποκάλυψη του Παντοδύναμου Θεού προς τον άνθρωπο - είναι το μήνυμα του Δημιουργού μας για μας, τα πλάσματα Του. Σαν πλάσματα Του, Του ανήκουμε και είμαστε υπεύθυνοι προς Εκείνον για την ζωή που ζούμε (Ρωμ. ιδ' 12, Εβρ. θ' 27). Η Βίβλος μας λέει οτι όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου του Αδάμ, έχουμε απομακρυνθεί από τον δρόμο του Θεού. Ακολουθούμε τον δικό μας δρόμο, ζώντας την ζωή μας σαν να είμαστε εμείς οι ίδιοι θεοί. Αυτό το λέει “αμαρτία” η Βίβλος. Όλοι μας έχουμε αμαρτήσει (Ρωμ. γ' 23).

Η Αγία Γραφή μας λέει επίσης ότι ο Θεός θα μας θεωρήσει υπεύθυνους για την αμαρτία μας. Σαν τον Αδάμ, μας αξίζει όλους μας η κρίση του Θεού για την αμαρτία μας. Σαν απόγονοι του Αδάμ, όλοι μας υποφέρουμε φυσικό θάνατο στο τέλος της ζωής μας πάνω στην γη. Τον θάνατο αυτό η Βίβλος τον ονομάζει κατάρα και “έσχατον εχθρόν” (Γεν. γ' 19, Α' Κορ. ιε' 26). Ο θάνατος αυτός μας ήρθε εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ, που με τις πράξεις του ήταν σαν να είπε στον Θεό ότι δεν Τον είχε ανάγκη πλέον - ο ίδιος ο Αδάμ θα γινόταν ο θεός του. Όμως ο καθένας μας επικύρωσε την πράξη του Αδάμ, αρνούμενοι μέσα μας την εξουσία του Θεού (Ρωμ. ε' 12).

Τα Καλά Νέα είναι οτι ο Θεός μας έχει δώσει ένα τρόπο να αποφύγουμε την κατάρα του θανάτου και της μελλοντικής κρίσης. “Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον” (Ιωαν. γ' 16). Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, γεννημένος εκ γυναικός, για να επιφορτωθεί την κατάρα και την τιμωρία για τις αμαρτίες μας. Σαν Θεός ενσαρκωμένος (Προς Κολ. β' 9), ο Θεάνθρωπος Ιησούς έζησε μια ζωή χωρίς αμαρτία (Εβρ. δ' 15) και έδωσε πρόθυμα τον Εαυτόν Του να υποφέρει τον θάνατο για μας, αντί για μας (Ρωμ. ε' 8, Α' Πετρ. γ' 18). Πήρε πάνω Του την τιμωρία για τις αμαρτίες μας. Επειδή ήταν Θεός (και άνθρωπος), η ζωή Του είχε αξία που αρκούσε για να πληρώσει για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων.

Ο Θεός προσφέρει αυτό το δώρο της σωτηρίας σε όλους που θέλουν να το πάρουν. Μας προσκαλεί όλους μας να αποστραφούμε από τον δρόμο της αμαρτίας και να εμπιστευθούμε σ' αυτό που έκανε ο Χριστός για μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αφαιρέσουμε την ενοχή μας μπροστά στον Θεό. Οι καλές πράξεις δεν διώχνουν την αμαρτία μας, και αφού είμαστε αμαρτωλοί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να το αλλάξουμε αυτό - μόνο με το έλεος του Θεού μπορούμε να σωθούμε, μέσω αυτού που έκανε Εκείνος (Προς Εφ. β' 8, 9).

Από την άλλη πλευρά, όποιος απορρίπτει περιφρονητικά την προσφορά του Θεού θα υποφέρει την οργή Του στην μελλοντική κρίση για την οποία μας προειδοποιεί καθαρά η Αγία Γραφή. Αυτή είναι μία τρομακτική προοπτική (Β' Θεσ. α' 8-9). Ο Ιησούς μίλησε πολύ γιά το θέμα αυτό, προειδοποιόντας τους ανθρώπους για την μοίρα τους. Το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου χρησιμοποιεί φοβερές εικόνες περιγράφοντας το τρομερό μέλλον εκείνων που απορρίπτουν το έλεος του Θεού εδώ και τώρα.

Πως μπορώ να σωθώ;

Αν ο Θεός σου έχει δείξει ότι είσαι ένας ανάξιος αμαρτωλός που αξίζει την καταδίκη του Θεού, και έχεις ανάγκη της συγχώρεσης Του, η Βίβλος λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις προς τον Θεό και να πιστέψεις τον Κύριο Ιησού Χριστό (Πραξεις κ' 21). Η μετάνοια είναι η απόλυτη αλλαγή της καρδιάς και του νου ως προς την αμαρτία - οτι συμφωνείς με τον Θεό σχετικά με την αμαρτία σου και τώρα θέλεις να ζήσεις μια ζωή που Τον ευχαριστεί. Η πίστη στον Ιησού Χριστό συνεπάγεται την αποδοχή της ταυτότητας Του, ως “Υιός του ζώντος Θεού”, του γεγονότος οτι απέθανε για αυτούς που δεν σέβονται τον Θεό και οτι κατανίκησε τον θάνατο με την ανάσταση Του (Α' Κορ. ιε' 1-4, 21, 22). Πρέπει να πιστέψεις οτι μπορεί Εκείνος να σε σώσει και πρέπει να εμπιστευθείς μόνο τον Χριστό για να σε δικαιώσει με τον Θεό.

Αν ο Θεός σου έχει δείξει την ανάγκη σου και σου έχει δώσει την επιθυμία να σωθείς, γύρισε προς τον Χριστό αμέσως. Μίλησε Του, παραδεχόμενος οτι είσαι ένοχος και ανίσχυρος αμαρτωλός, και ζήτησε Του να σε σώσει, να γίνει Κύριος της ζωής σου και να σε βοηθήσει να αφήσεις τον δρόμο της αμαρτίας σου και να ζήσεις για Εκείνον. Η Αγία Γραφή λέει “εάν ομολογήσης δια του στόματος σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου οτι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή” (Ρωμ. ι' 9). Αν έχεις προσευχηθεί έτσι, ψάξε να βρείς Χριστιανούς που θεωρούν την Βίβλο σαν τον Λόγο του Θεού και ζήτησε τους να σε βοηθήσουν καθώς μαθαίνεις να ζείς όπως θέλει ο Θεός να ζείς.

Βοήθεια Μετάφρασης

Βοηθήστε μας να παρέχουμε περισσότερο υλικό στα ελληνικά.

Βοήθεια Μετάφρασης

Visit our English website.