Απαντήσεις στην Γένεση

Απαντήσεις στην Γένεση είναι μια απολογητική διακονία, αφιερωμένη στο να βοηθάει τους Χριστιανούς να υπερασπιστούν την πίστη τους και να διακηρύξουν αποτελεσματικά τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Εστιάζουμε στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις σχετικά με τη Βίβλο—ιδιαίτερα το βιβλίο της Γένεσης—σχετικά με βασικά ζητήματα όπως η δημιουργία, η εξέλιξη, η επιστήμη και η ηλικία της γης.

Βοήθεια Μετάφρασης

Βοηθήστε μας να παρέχουμε περισσότερο υλικό στα ελληνικά.

Βοήθεια Μετάφρασης

Visit our English website.