Сталактитите не се образуват за милиони години

on
Also available in English
Share:

Originally published in Creation 20, no 2 (March 1998): 27.

Сталактитите не се образуват за милиони години

Lead-zinc mine at Mt Isa

Ако е вярно, че картината струва повече от хиляди думи, то това е така за тази снимка на миньорски тунел създаден от хората.

Снимката е направена в края на 1987 година на 5 ниво на оловно-цинковата мина в планината Иса в северозападен Куийнсланд в Австралия.

По това време мината е била само на около 55 години от разработването си, поради, което това е и максималната възможна възраст на всички тези сталактити.

Около 55 метра над това ниво има източник на вода в сравнително порестият доломит, който иначе е по принцип доста плътен. Бавното и продължително просмукване на наситена с варовик вода до 5 ниво на мината е причината за тези образувания.

Help Translate

Please help us provide more material in Bulgarian.

Help Translate

Visit our English website.